گروه پردازنده

جستجوی کالا

قطعات کامپیوتر پردازنده

حدود قیمت

بازکردن

برند ها

بازکردن

محبوب کاربران!
پردازنده - اینتل
تری + بدون پک + یک هفته مهلت تست
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
پردازنده - ای ام دی
3 سال(فروش فقط همراه با مادربرد)
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
پردازنده - اینتل
تری + بدون پک + مهلت تست
۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
پردازنده - اینتل
تری + بدون پک + مهلت تست
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
پردازنده - اینتل
تری + بدون پک + مهلت تست
۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
پردازنده - اینتل
تری + بدون پک + مهلت تست
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
پردازنده - اینتل
تری + بدون پک + مهلت تست
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
پردازنده - اینتل
باکس باندل با مادربرد
۱۰% ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
۱۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
پردازنده - ای ام دی
3 سال(فروش فقط همراه با مادربرد)
۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
پردازنده - ای ام دی
3 سال(فروش فقط همراه با مادربرد)
۱۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
پردازنده - اینتل
تری + بدون پک + مهلت تست
۱۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
پردازنده - اینتل
تری + بدون پک + مهلت تست
۱۲% ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
محبوب کاربران!
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
لطفا صبر کنید...