گروه رادیو وایرلس

mikrotik RBDynaDishG-5HacDr3 DynaDish 5
۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان
mikrotik RB911G-5HPacD-NB NetBox 5
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
mikrotik  LHG 5 ac Antenna
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
mikrotik RBwAPG-5HacT2HnD  wAP ac Access Point
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
mikrotik BaseBox 5 miniPCI-e slot Gigabit Ethernet enclosure Wireless Radio
۲۴%
۲,۹۹۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
mikrotik Mikrotik Groove A52 Wifi Access Point
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
mikrotik SXT Sq Lite5 RBSXTsq5nD
۲۲%
۱,۵۲۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳۴ نتیجه پیدا شده است
لطفا صبر کنید...